دوشنبه, 4 شهريور 1398           English

عنوان : برنامه كشیك مدیران شركت توزیع نیروی برق استان قزوین
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ 
ساعت : ۸:۲۱:۳۹

­­­­­­­­­

­­­­­­­­­

­­­­­­­­­برنامه کشیک مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

کشیک عصر

کشیک صبح

تاریخ

ایام عادی و روزهای تعطیل هفته

کشیک عصر

کشیک صبح

تاریخ

ایام عادی و روزهای تعطیل هفته

نام خانوادگی

نام خانوادگی

نام خانوادگی

نام خانوادگی

اینانلو

 

17/1/95

سه شنبه

فلاح

فلاح

1/1/95

یکشنبه

طوفانی

 

18/1/95

چهارشنبه

اینانلو

اینانلو

2/1/95

دوشنبه

احمدی

 

19/1/95

پنج شنبه

طوفانی

طوفانی

3/1/95

سه شنبه

مرادی

مرادی

20/1/95

جمعه

احمدی

احمدی

4/1/95

چهارشنبه

بابائی چگینی

 

21/1/95

شنبه

مرادی

مرادی

5/1/95

پنج شنبه

طاهرخانی

 

22/1/95

یکشنبه

بابائی چگینی

بابائی چگینی

6/1/95

جمعه

مرشدزاده

 

23/1/95

دوشنبه

طاهرخانی

 

7/1/95

شنبه

ملکیان

 

24/1/95

سه شنبه

مرشدزاده

 

8/1/95

یکشنبه

دین محمدی

 

25/1/95

چهارشنبه

ملکیان

 

9/1/95

دوشنبه

ایراندوست

 

26/1/95

پنج شنبه

دین محمدی

 

10/1/95

سه شنبه

بی گناه

بی گناه

27/1/95

جمعه

ایراندوست

 

11/1/95

چهار شنبه

باباخانی

 

28/1/95

شنبه

بی گناه

بی گناه

12/1/95

پنج شنبه

جمالی

 

29/1/95

یکشنبه

باباخانی

باباخانی

13/1/95

جمعه

بناگر

 

30/1/95

دوشنبه

جمالی

 

14/1/95

شنبه

فلاح

 

31/1/95

سه شنبه

بناگر

 

15/1/95

یکشنبه

 

 

 

 

فلاح

 

16/1/95

دوشنبه

تلفن همراه مدیران کشیک

نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

آقای اینانلو پور

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

09123821581

آقای طوفانی

کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات

09373995198

آقای طاهرخانی

مدیریتبرق شهرستان البرز

09127853350

آقای دین محمدی

مدیر امور شمال قزوین

09122824882

آقای مرادی

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

09122824883

آقای مرشد زاده

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

09199735187

آقای ملکیان

مدیر امور برق مینودر

09128801785

آقای بی گناه

سرپرست اموردیسپاچینگ و فوریت  برق

09127855922

آقای احمدی

مدیریت برق شهرستان قزوین

09123810612

آقای باباخانی

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند

09121826857

آقای ایراندوست

مدیر دفترنظارت بربهره برداری

09128803286

آقای  بناگر

مدیر امور تدارکات

09121812028

آقای بابائی چگینی

معاونت  فروش و خدمات مشترکین

09121812031

آقای  فلاح

کارشناس مطالعه شبکه

09192815143

آقای  جمالی

مدیر دفتر توسعه و تحول اداری

09121825724

 

 

 

محل استقرار مدیر کشیک: دفتر کشیک مدیریت

تلفنخانه شرکت

5-33239803-028

تلفن محل کشیک

33239991-028

دورنگار

33239990-028

تلفن دفتر مدیرعامل

33239991-028

تلفن امور دیسپاچینگ

33245088-028

 

 

تلفن مرکز کنترل شبکه دیسپاچینگ

33245088-028

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد